VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMINOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINIPārdevējs— SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” vienotais reģistrācijas numurs – 40103094199, juridiskā adrese – Šarlotes 18a - 7, Rīga, LV-1001, Latvija 
e-pasts – [email protected]

Patērētājs— fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs— persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece— jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs— persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti— Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija— Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi— Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas— Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne— Pārdevēja interneta vietne  www.tailorriga.lv

Puses— Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi— šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).


Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.

1.6. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt savu personas datu nodošanai Pārdevējam. Pārdevējs ir personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Klienta personas datus Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Pārdevēja tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Pārdevējam ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām savu līgumsaistību ietvaros, ievērojot šajos noteikumos noteiktos mērķus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.


Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

Adresātu (Pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)


“Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes”

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums

Patērētāja vārds un uzvārds

Patērētāja adrese

Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

Datums

2.5. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.6. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma vai no saistībām noslēgt šādu līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.

2.7. Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ, izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.


Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu  robežas.

3.2. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

3.3. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.

4.2. Ja Ražotājs vai Pārdevējs Precei ir devis garantiju, pēc 4.1. punktā minētā termiņa beigām Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.4. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Patērētājs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.


5.Kā veikt pirkumu?

1. Solis – Izvēlieties preci.

Kad tas izdarīts, spiediet Pievienot Grozam, kas to automātiski pievienos Jūsu iepirkuma grozam.

2. solis – Noformējiet pasūtījumu.

Dodieties uz sadaļu “Iepirkumu grozs”, rūpīgi izlasiet visu informāciju par sevis izvēlēto preci un aizpildiet obligātos laukus, kā arī pārskatiet izvēlētās preces un to daudzumu.

3. solis – Turpiniet uz apmaksu

Spiediet Turpināt noformēt pirkumu. Atvērsies pirkuma apmaksas logs, kurā Jums jāievada nepieciešamie dati, lai varam ar Jums sazināties, saistībā ar veikto pirkumu, izsūtīt pirkumu apstiprinošu rēķinu. Ja Jūs apmierina veiktais pasūtījums, izvēlies vienu no metodēm, kā apmaksāt savu pirkumu un spiediet PABEIGT PIRKUMU.


Piegāde

- Bezmaksas piegāde Rīgā

⁃  Piegāde ar kurjeru Latvijā - 4.99 EUR Rīgā 1 dienas laikā;

⁃ Omniva pakomāts – BEZ MAKSAS (skatīt pakomātu karti)


Standarta piegāde Latvijas teritorijā tiek veikta līdz 3 darba dienu laikā no apmaksas brīža.

Maksimālais piegādes laiks ir 5 dienas. Par standarta piegādes kavēšanos pircējs tiek

informēts, individuāli sazinoties pa telefonu vai uz norādīto e-pastu.


II.Piegāde ar Omniva iespējama arī:

⁃ Uz Lietuvu – 4.99 EUR

⁃ Uz Igauniju – 4.99 EUR

Maksimālais piegādes laiks ir 10 darba dienas. Par standarta piegādes kavēšanos pircējs

tiek informēts, individuāli sazinoties pa telefonu vai uz norādīto e-pastu.


Papildu informācija:

Piegādes laiks Pirmdienas – Svētdienas.

Ja adresātu nevar sazvanīt vai viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi).

Par pasūtījuma piegādi tiek paziņots adresātam.

Ja vēlaties saņemt pasūtījumu ātrāk, kā standarta noteikumos, vēlams sazināties ar Pārdevēju telefoniski.

Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamajā dienā no rīta.

Norēķinu valūta vietnē www.tailorriga.lv eiro (EUR).


Apmaksa

Iespējamie apmaksas veidi:

• Skaidrā naudā vai ar karti (Visa vai MasterCard), saņemot preci ar kurjeru Rīgā

• Ar bankas karti;


Kuponu lietošanas noteikumi

Ja Pircējam ir atlaižu kupons ar kodu, tad Pircējs pirkumam var pievienot atlaižu kupona kodu, ievadot to speciālā ievades laukā zem nosaukuma “Kupona kods”. Kad kods ievadīts, tad ir jāspiež poga “Apstiprināt kuponu”. Sistēma automātiski pārrēķinās cenu ar pievienoto atlaidi. Kupona kods var nedarboties gadījumos, ja precei jau ir iestatīta kāda no atlaižu opcijām, piem., tā jau ir akcijas prece ar speciālo cenu. Kupona kodi ir lojalitātes politikas bonusi, ko katrs Pircējs vai Pircēju grupa individuāli var saņemt no Pārdevēja. Atsevišķos gadījumos ar mērķi veicināt pārdošanas apjomus atlaižu kupona kodi var tikt publicēti arī sociālajās saziņas vietnēs vai citā publiskā telpā.


Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.


Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.


Pārdevējs apzinās un ievēros visus drošības pasākumus, kas saistīti ar karšu datu pārsūtīšanu un pircēja kartes dati netiks glabāti.