Konfidencialitātes politika1. Konfidencialitātes politika

1. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam, kā SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” vienotais reģistrācijas numurs – 40103094199, juridiskā adrese – Šarlotes 18a - 7, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Pircējs sniedz Pārdevēja Interneta vietnē.

2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pārdevēja interneta vietni tailor.lv (turpmāk – Interneta vietne), kura pieder un kuru pārvalda Pārdevējs.

3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz Pircēju jeb šīs Interneta vietnes lietotāju personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.


2. Datu ieguve un izmantošana

1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar Pārdevēja un Pircēja piekrišanu Pārdevējs  saņem no Pircēja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

2. Pircēju datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajā Interneta vietnē.

3. Pārdevējs savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai, saziņas valoda, — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.

4. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietni.

5. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.

6. Pircēja dati tiek izmantoti, veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.

7. Veicot pirkumu, maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus mēs nododam pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

8. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.


3. Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

Turklāt mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Konfidencialitātes politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas.


4. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem.

Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta.

Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.

Labākai klientu apkalpošanai SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām pusēm, kuras sniedz pakalpojumus SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu un datu apstrādes nosacījumiem.

Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī nopirkto preču piegāde, nomaksas pakalpojuma sniegšana vai informatīvu ziņojumu sūtīšana.

Trešajām pusēm nododamie dati var būt:

1. Informatīvu sms ziņojumu izsūtīšanai – tālruņa numurs.

2. Nomaksas pakalpojumu sniegšanai – Vārds, Uzvārds, personas kods, e-pasts, telefona numurs, informācija par klienta finansiālo stāvokli, dzīvesvietas adrese, darba devējs un ieņemamais amats, informācija par ienākumiem, pases/eID kartes numurs.

3. Preču piegāde – Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.


5. Personas datu nodošana uz ārvalstīm

SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.

SIA “ALIAS-Z, ražošanas komercfirma” apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

klients tam ir piekritis;

personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;

personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;

personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.


6. Izmaiņas datos

Pārdevējs apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt, rakstot e-pastu [email protected].


7. Piekļuve datiem

Pārdevējs var atklāt Pircēju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:

šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietnes lietotājus un/vai personas;

tas jādara, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.


8. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;

kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.


9. Interneta Protokola adrešu izmantojums

IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.

Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.

Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.


10. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.


11. Drošība

Pārdevējs izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Pārdevēja darbiniekiem. Pārdevējs veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.


12. Konfidencialitātes politikas noteikumi un grozījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.